این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


         
  Sponsors            

 


Home > Contact Us
.: Contact Us

The 9th World Congress of International Society for Oral Laser Application (SOLA)
http://sola-iran.comContact to : Executive Manager: Dr. Soheil Najafi Mehri,
                        
International Dep.  Reza Najafi Mehri
Image result for viber whatsapp logo(ENG.): +98 912 226 3789
                                                     +98 937 233 3599


Email:        info@sola-iran.com  
        cc to: asmaseir@gmail.com
Asm
a Group Co.,
 Unit 10,3rd. Floor,No.419,
Next to BaharShiraz St.,Shariati St.,
Tehran,IRAN

Email: asmaseir@gmail.com

Website:http://www.asmagroup.ir/